Circulaire economie is nog lang geen realiteit in Nederland

De circulaire economie ligt niet op schema. Het doel om in 2050 volledig circulair te zijn, en in 2030 het grondstofgebruik te halveren, wordt niet gehaald als we op de huidige voet doorgaan. De overheid moet bedrijven meer verplichten en niet meer alles vrijwillig maken, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Deze bevindingen staan in de eerste ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ van het PBL, die vanaf nu elke twee jaar zal verschijnen. De conclusies van het rapport liegen er niet om: na tien jaar zijn we nauwelijks verder gekomen in de circulaire economie. Het aandeel circulaire bedrijven daalde zelfs, doordat er meer niet-circulaire bedrijven bijkwamen. En de circulaire bedrijven die er zijn, bestonden vaak al heel lang: denk aan garages of fietsenmakers. Deze repareren auto’s of fietsen, wat officieel als circulair telt. Voor nieuwere producten, vooral elektronica, is zo’n reparatiecultuur er niet of nauwelijks.

Bron en meer informatie: change.inc, Marc Seijlhouwer, 20 januari 2021