Over de Groene Corporatie

Onze missie & doel

Ons doel is om met bedrijven en belanghebbende organisaties te onderzoeken hoe wij samen de transitie naar duurzaam ondernemen vorm kunnen geven. Dit doen wij door hen te adviseren en te ondersteunen bij het invoeren van de te nemen stappen.

Ook willen wij bijdragen aan het ontwikkelen van innovatieve, toekomstbestendige en duurzame business modellen waarbij samenwerken en interactie centraal staan. Eveneens willen wij een netwerkorganisatie vormgeven waarbij partijen betekenisvolle relaties aangaan en onderhouden.

Achtergrond

Als ondernemer wil je het beste voor je bedrijf. Voor nu en in de toekomst. De wijze waarop je omgaat met duurzaamheid bepaalt mede je succes. Maar wat is nu duurzaam ondernemen? Als je dit niet helder voor ogen hebt weet je ook niet welke richting je op moet met je bedrijf en welke actie(-s) je moet ondernemen.

Bedrijven voorzien met hun producten en diensten in een maatschappelijke behoefte. Of het nu gaat over het maken van auto’s, televisies, het leveren van een hypotheek, of het verkopen van levensmiddelen, er wordt voorzien in een vraag van de consumenten in de samenleving. Een onderneming levert zo toegevoegde waarde, een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving, in termen van welvaart, werkgelegenheid, innovatie en welzijnsprogressie.

Maar het voortbrengen van deze producten en diensten heeft ook een keerzijde. Denk aan uitputting van bronnen en grondstoffen, ontbossing, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, kinderarbeid, bedrijfsongevallen of luchtvervuiling. En aan het einde van de keten kampen we met een afvalprobleem. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem.

In toenemende mate wordt van ondernemingen verwacht dat zij hun ongewenste effecten minimaliseren, en sterker nog, dat zij een bijdrage leveren aan de oplossing van vraagstukken die soms mede door hen veroorzaakt zijn.

Deze oriëntatie op maatschappelijke bijdrage van bedrijven en het actief sturen op de optimalisatie van hun maatschappelijke toegevoegde waarde wordt als duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen benoemd. Dit is geen losstaand proces of project, maar echt een manier van ondernemen, waarbij maatschappelijk verantwoord handelen en integraal betrekken van maatschappelijke vraagstukken bij de ondernemingsstrategie als vertrekpunt gelden.

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord organiseren heeft verschillende definities. In de richtlijn ISO 26000, de internationale richtlijn voor duurzaam ondernemen wordt dit als volg gedefinieerd:

Het ondernemen van een organisatie met verantwoordelijkheid voor de impact van haar beslissingen en activiteiten op maatschappij en milieu door middel van transparant en ethisch gedrag.

Christain Felber, schrijver van het boek  ‘WARE WINST, gemene goed economie als wegwijzer’ neemt winstmaximalisatie niet als wegwijzer, maar

‘menselijke waardigheid, solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en democratie’.

Vijf prachtige waarden die we als mens, gemeenschap en bedrijf kunnen delen, waar we verantwoordelijkheid voor leren dragen en de consequentie van nemen. En volgens Jan Rotmans gaat een duurzame economie uit van andere waarden, zoals kwaliteit, leefbaarheid, diversiteit en welzijn.

Sturen op winst in geld, concurrentie en elkaar de pas afsnijden is energie verslindend, genereert uitsluitend verliezers en leidt daardoor niet tot toekomstig bestendige ondernemingen. De toekomst is samenwerken en interactie in een 3.0 organisatie, hierin is externe oriëntatie cruciaal wat is opgebouwd uit de volgende vier aspecten:

 • Inzicht in de omgeving;
 • interactie met de omgeving;
 • het opbouwen van een betekenisvol of inspirerend netwerk met relevante netwerkpartners uit de omgeving
 • om uiteindelijk met deze partners te komen tot innovatie.

Verplichtingen vanuit de overheid, een kleine opsomming:

 • Energielabel C verplicht voor kantoren met ingang van 1 januari 2023.
 • Energie audit plicht voor grote bedrijven.
 • Informatieplicht energie besparen (bedrijven en organisatie verbruik > 25.000 m3 gas en / of > 50.000 KWh elektriciteit.
 • Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de energiebesparingsplicht. Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
 • Vergunningsplicht voor inzamelen en verwerken van afval.
 • Registratie en melden van afvalstoffen.
 • Zijn de bedrijfsactiviteiten schadelijk voor de beschermde natuur? Dan heeft het bedrijf een natuurbeschermingswetvergunning van de provincie nodig.